De fragiele balans in sterilisatie van endoscopen, dingen om rekening mee te houden

  • augustus 11, 2023

P1000056

Endoscopische chirurgie is een minimaal invasieve procedure die algemeen wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen. Tijdens endoscopie worden starre endoscopen door kleine incisies of natuurlijke openingen geleid om zorgprofessionals te begeleiden bij diagnostiek en chirurgische ingrepen [1,2]. Hiervoor is een goede beeldkwaliteit essentieel om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende weefseltypes [1,2].


Omdat starre endoscopen te duur zijn om na elke operatie weg te gooien, worden ze meerdere keren opgewerkt [3]. Opwerking bestaat uit het controleren van de effectiviteit van de reiniging door de endoscopendesinfector. Het maakt gebruik van biologische en chemische indicatoren om verontreiniging op te sporen in verpakkingen die in de autoclaaf zijn gesteriliseerd, waardoor het apparaat opnieuw kan worden gebruikt [4].

Bovendien is de endoscoop een complex en kwetsbaar apparaat dat tijdens het gebruik gemakkelijk beschadigd kan raken. Starten met een operatie met defecte apparatuur kan de duur van de procedure verlengen, leiden tot verkeerde diagnoses en verkeerde behandelingen vanwege slechte beeldkwaliteit. Daarom is het van vitaal belang om de kwaliteit en functionele eigenschappen van de endoscoop te behouden na reprocessing [1,2].

De primaire test die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de endoscoop te beoordelen is een eenvoudige visuele inspectie. Deze visuele beoordeling is echter lastig en defecten worden vaak pas ontdekt in de operatiekamer [1-3].

Om dit probleem aan te pakken, kunnen andere maatregelen handig zijn.

ScopeControl-CSA

ScopeControl®

ScopeControl® controleert de kwaliteit van starre endoscopen om menselijke fouten te elimineren en diepgaandere analyses uit te voeren. Het apparaat garandeert de optische kwaliteit van endoscopen in een klinische omgeving, met betrouwbare reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid [1].

How does it work?

ScopeControl® meet automatisch de optische kwaliteit van een endoscoop om te bepalen of deze voldoende kwaliteit heeft voor gebruik [3].


Het bevat een high-definition camera die door de endoscoop kijkt. Het maakt verschillende opnames en vergelijkt deze met de parameters van het apparaat [3].

Een waarde van 100% verwijst naar de best gemeten endoscoop, en onder deze waarde is de prestatie niet zo goed. Als de waarde echter onder een drempelwaarde valt, komt het in de rode "zone", wat betekent dat het ongeschikt is en niet kan worden gebruikt bij chirurgie [3].

manager-header-1

 

EndoscopeManager

Leiders in de gezondheidszorg verbeteren steeds meer de kwaliteit van zorg met zeer professionele praktijken en processen om aan de verwachtingen van patiënten te voldoen [5].

Strikte omgang met endoscopen is noodzakelijk voor een uitstekend en veilig verloop van chirurgische procedures. De EndoscopeManager is een perfecte bondgenoot voor het beheren van de endoscoopreprocessingslogistiek. Met deze ScopeControl®-extensie kan op afstand op een cloudplatform worden gecontroleerd op defecten aan het apparaat.

Op deze manier kunt u problemen corrigeren zodra ze worden geïdentificeerd, waardoor de reparatietijd en -kosten afnemen en de betrouwbaarheid van het apparaat toeneemt. Het platform biedt ook schade- en reparatierapporten voor verdere bewaking van het onderhoudsproces [5].

In a row-2

DoviSCAN

In september 2013 stelde de FDA een regel vast om een systeem voor unieke apparaatidentificatie (UDI) in te voeren. Het doel was om het toezicht na verkoop, het traceren van apparaten en de integratie van gegevens in patiëntendossiers te verbeteren [6].

Een UDI is een alfanumerieke code die werkt als een streepjescode en uniek is voor elk specifiek medisch hulpmiddel. Deze code is essentieel om de etikettering en identificatie van apparatuur te standaardiseren en de bewaking ervan te vergemakkelijken.

Voor het veilig lezen van IDU's op medische instrumenten is DoviSCAN, een datamatrixscanner, uitgerust met BlueLed-technologie om kleine 2D-matrixcodes te lezen. Het is een compact, bestendig, intelligent apparaat dat geschikt is voor medisch gebruik en rechtstreeks op de USB-poort kan worden aangesloten.

Standaardisatie en leesgemak van IDU's leiden dus tot efficiëntie in de zorg, wat een directe impact heeft op het welzijn van de patiënt en meer toegankelijke en nauwkeurige informatie over medische apparatuur mogelijk maakt [6].

 

Conclusie

Endoscopie is een relatief eenvoudige en veel gebruikte procedure. Voor een hoge betrouwbaarheid moet je er zeker van zijn dat het beeld van goede kwaliteit is.

Omdat het kwetsbare apparatuur is, moeten endoscopen met zorg worden behandeld, vooral tijdens het opwerken.

Deze processen kunnen worden geautomatiseerd voor een betere reproduceerbaarheid en lagere kosten.

Referenties

  1. 1) Courault P, Emery S, Boudour S, Rochefort F, Ruffion A, Dussart C, et al. Quality control of rigid endoscopes: a comparative study between ScopeControl® and surgeons' evaluation. Surg Endosc. 2021. doi:10.1007/s00464-020-08181-4
  2. 2) Wientjes R, Noordmans HJ, Eijk JAJ va. der, Brink H van den. Automated Objective Routine Examination of Optical Quality of Rigid Endoscopes in a Clinical Setting. PLoS One. 2013;8: 1–7. doi:10.1371/journal.pone.0059579
  3. 3) Noordmans HJ, de Braak M, Wientjes R, Martens E, Lindenhovius K, Swart P. Evaluation of the ScopeControl endoscope test system in six hospitals in The Netherlands. Phys Medica. 2015;31: 152–158. doi:10.1016/j.ejmp.2014.12.006
  4. 4) Alfa MJ. Quality Systems Approach for Endoscope Reprocessing: You Don't Know What You Don't Know! Gastrointest Endosc Clin N Am. 2020;30: 693–709. doi:10.1016/j.giec.2020.06.005
  5. 5) Armellino D. Ongoing discovery of high-level disinfection of endoscope practices and the use of performance improvement methodologies to improve processes. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2016;42: 262–264. doi:10.1016/S1553-7250(16)42034-9
  6. 6) Brown C, Kaushiva A. Incorporating unique device identification into your hospital. J Clin Eng. 2015;40: 87–89. doi:10.1097/JCE.0000000000000090

 

Blog Post

Related Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Hoe ruim je je centrale sterilisatieafdeling op?

augustus 11, 2023
8 best manieren voor managers van sterilisatieafdelingen die het reinigings- en kwaliteitsproces van starre endoscopen...
Blog Post CTA

H2 Heading Module

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.